ÜRITUSED
   
 
 
ALGUSE SAI UUS ÜLE-EUROOPALINE UIMASTIVASTANE KAMPAANIA
 
 
Osalejad Eestist
 
Uudised meedias
 

ALGUSE SAI UUS ÜLE-EUROOPALINE UIMASTIVASTANE KAMPAANIA

Euroopa Komisjon algatas 26.juunil 2009. aastal Euroopa Uimastialase Algatuse eesmärgiga teadvustada järjest kasvavat probleemi uimastite (sh. nii opiaatide, alkoholi, ravimite ja muude meelemürkide) kuritarvitamisest. Eestis koordineerib algatust ametlikult Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus (ERKAS).

Euroopas on igal aastal 7…8 tuhat uimastitest põhjustatud surmajuhtu, igal aastal nakatub uimastite tarvitamise tagajärjel HI viirusesse 3000 inimest, sõltuvus opiaatidest on Euroopa Liidus 1,3…1,7 miljonil inimesel. Eestis oli 2006. aastal 68 otseselt narkootikumidest põhjustatud surmajuhtu, millest enamus olid mehed vanuses 20-29.

„Eelkõige saavad kahjustatud ja jäävad täisväärtuslikult elamata noorte elud,” ütles ERKASe juhatuse liige Kurmet Müürsepp kommenteerides olukorda Eestis. Kurmet Müürsepp kutsub ERKASe nimel kõiki Eesti organisatsioone üles andma oma vääriline panus  võitlusesse uimastivaba ühiskonna eest.

Algatusega võib ühineda iga organisatsioon või kodanik, kes tunneb muret ja soovib anda oma panuse võitlusesse süveneva uimastiprobleemiga Euroopa Liidus. Algatus on kavandatud täiendama liikmesriikide uimastialaseid strateegiaid ja kavasid.

Algatusega ühinemiseks palume võtta ühendust algatust koordineeriva asutusega, kes saadab teile avalduse vormi. Kui avaldus Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetakse, avaldatakse liitunud organisatsiooni nimi Euroopa uimastialase algatuse kodulehel www.action-drugs.eu

Euroopa uimastialase algatuse programmi koordineeriv Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus on Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Omavalitsusliitude Ühenduste poolt asutatud arendusorganisatsioon, mille missiooniks on kaasa aidata kohaliku ja regionaalse arengu erinevate probleemide lahendamisele ning pakkuda antud valdkonnas uusi lahendusi ja võimalusi.

Lisainfo:

Jaan Lõõnik

Euroopa uimastialase algatuse koordinaator
Eesti Regionaalse ja Kohaliku arengu Sihtasutus
Tel. 51 61 054

eesti@action-drugs.eu


adobe cs4