Teated
   
 
Omastehoolduse Foorum
 
Jäätmed kui energiaallikas
 
 
Läänemeri igaühe hoolida
 
 

Läänemeri igaühe hoolida

                       

 

Läänemeri igaühe hoolida

Esti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus korraldab 23. ja 24. augustil Jänedal koostöös partnerite Tallinna Keskkonnaameti ja REC Estoniaga rahvusvahelise suvekooli Läti, Soome ja Eesti omavalitsusametnikele Läänemere kaitse meetmete teemal. Suvekool toimub Kesk-Läänemere programmist rahastatava projekti „Baltic Sea Challenge - Cities for a Healthier Sea“ raames.

Läänemere kui väga olulise ökosüsteemi kaitsel on oluline vastutus igal inimesel, organisatsioonil, riigil. Kohaliku vastutuse võtmise väljenduseks sõlmisid Helsingi ja Turu linnapea 2007. aastal Läänemere väljakutse kokkuleppe, millega võtsid laiaplaanilise kohustuse Läänemere kaitsele suunatud tegevusteks.

Kokkuleppe missiooniks on edendada valdkonnaülest lähenemist Läänemere kaitsele, st leida igas eluvaldkonnas asjakohaseid meetmeid. Suvekooli teemad keskenduvad kooskõlas eeltooduga kodukeemia kasutamise, linnahaljastuse ja sademevete kanaliseerimise keskkonnaohutule korraldamisele, aga samuti kogukondade teavitamise problemaatikale.


Lisainformatsioon

Jaan Lõõnik, projektijuht, tel. 5161054

Maarja Käger, projekti assistent, tel. 53423352


adobe cs4