Teated
   
 
Omastehoolduse Foorum
 
 
Jäätmed kui energiaallikas
 
 
Läänemeri igaühe hoolida
 

Jäätmed kui energiaallikas

PRESSITEADE

Jäätmed kui energiaallikas

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus korraldab 13. oktoobril Tallinnas hotellis “Euroopa” Läänemere piirkonna programmi finantseerimisel ning koostöös partnerorganisatsioonidega Leedust, Poolast, Rootsist, Saksamaalt ja Soomest rahvusvahelise seminari teemal “Jäätmed kui energeetiline ressurss”.

Seminar korraldatakse Läänemere piirkonna programmist finantseeritava projekti REMOWE raames. Projekti eesmärgiks on uurida ja arendada innovaatilisi lahendusi nii olmes, põllumajanduses kui ka tööstuses, kuidas senisest veelgi efektiivsemalt toota jäätmetest energiat, sh kuidas vähendada jäätmetest energiatootmisele kuluvat energiat.

Seminarile on oodatud osalema riigi ja kohaliku tasandi poliitikud ja spetsialistid, kes huvituvad keskkonnakaitse ja energiatootmise valdkonnast. Seminaril annavad projekti partnerid ülevaate jäätmeenergeetika arendamise põhiküsimustest Leedus, Poolas, Rootsis, Saksamaal, Soomes ja Eestis ning tutvustatakse uusimaid ideid ja lahendusi jäätmetest energia tootmise modelleerimiseks ja tehnoloogiaks.

Lisainformatsioon: Jaan Lõõnik, projektijuht, 5161054


adobe cs4