ERKAS
   
 
Missioon
 
Põhikiri
 
Juhtimine
 
 
Ajalugu
 
 
Väärtused
 

Ajalugu

ERKAS on välja kasvanud SA Eesti Kohalike Omavalitsuste Tugifondist (edaspidi EKO Tugifond).

EKO Tugifond asutati kolme üleriigilise omavalitsusliidu - Eesti Linnade Liidu, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt 1996 aastal.

Asutusjärgselt sai EKO Tugifondi põhitegevuseks lühiajaliste ja väiksemahuliste laenude väljastamine kohalikele omavalitsustele. Sihtasutuse nõukogu on juhtinud Tõnis Seesmaa ja Meelis Mälberg. Sihtasutuse töötajaskond koosnes kolmest osalise koormusega töötajast. Sihtasutuse tegevdirektoritena on tegutsenud Peep Kirsimaa ja Jaanus Tärnov.

2002 alguses otsustasid asutajad EKO Tugifondi ümber kujundada. 17. oktoobril 2002 aastal kinnitas sihtasutuse nõukogu uue põhikirja, mis tõi kaasa järgmised muudatused:

  • Sihtasutuse nimeks sai Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus ehk ERKAS.
  • Sihtasutuse tegevusse lisandus kohalikele omavalitsustele teenuste osutamine arendusprojektide väljatöötamisel, ettevalmistamisel, rahastamise taotlemisel ja juhtimisel.
  • Sihtasutuse eesmärgiks sai omavalitsuste võimekuse suurendamine siseriiklike ja Euroopa Liidu rahaliste vahendite hankimisel.
  • ERKASe finantsteenused suunati otseselt arendustegevusele.
  • Muudeti sihtasutse struktuuri ja koossesisu.

Eesti Omavalitsusliitude Ühendus Eesti Linnade Liit Eesti Maaomavalitsuste Liit


adobe cs4